Forretnings– og handelsbetingelser for Danmarks Ishockey Union

 

HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF BILLETTER OG ARRANGEMENTER

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder dansk rets almindelige regler med de rettelser, som følger i disse forretningsbetingelser (herefter Betingelser), for samtlige Danmarks Ishockey Union (herefter Forbundet) ydelser og andre produkter til kunden.

 2. Aftaleindgåelse og kontakt

2.1 En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Forbundet.

2.2 En ordre er bindende for Forbundet, når Forbundet har modtaget og registreret betaling.

2.3 Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Forbundet ske på ishockey@ishockey.dk

2.4 Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubbens billetportal ske på shop@ishockey.dk

3. Priser og betaling

3.1 Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet af Forbundet.

Ståplads                  50-200kr. + eventuel oprettelsesgebyr
Siddeplads               50-1000kr + eventuel oprettelsesgebyr

3.2 Forbundet forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for køb indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer.

3.3 Betaling kan ske via Dankort, Visakort, samt andre kreditokort. Kundens betalingsoplysninger behandles krypteret når der handles via Ishockeyklubbens hjemmeside eller billetportal. Forbundet kan opbevare kundens betalingsoplysninger hvis kunden har tegnet abonnement på sæsonkort.

 

4. Billetter

4.1 Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af billetter. Dette fremgår af lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

4.2 Billetter kan købes kontant ved Forbundets administration eller elektronisk via vores billetportal. Kunden kan finde vores billetportal via vores hjemmeside.

4.3 Ved elektronisk billetkøb leveres billetter hurtigst muligt til den e-mail adresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestillingen. Såfremt kunden ikke har modtaget bestilte billetter indenfor 24 timer, skal kunden rette henvendelse til Forbundet eller betalingsportaludbyder. Levering af billetter påbegyndes, når betalingen er modtaget.

4.4 Billetter med påtrykt stregkode eller QR-kode er adgangsbevis, og er kun gyldige såfremt koden er aktiveret. Koden accepteres kun én (1) gang. Den samme billet kan derfor ikke anvendes flere gange. Videresalg af billetter med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

4.5 Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller arrangementer. Biletter refunderes alene i tilfælde af aflysning, og evt. betalings- og billetgebyret refunderes ikke ved aflysning.

 

5. Levering, afholdelse af arrangementer, refunderinger

5.1 Ændringer af arrangementer kan ske op til 48 timer før planlagt afholdelse af det pågældende arrangement. Ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændret dato eller klokkeslæt for arrangementets afholdelse, programændringer, ændret spilletid, delvis afholdelse af arrangementet mv. Ændringer af et arrangement meddeles kunden hurtigst muligt via den e-mailadresse, som kunden har oplyst til Forbundet. Ændringer udgør ikke aflysning af det pågældende arrangement, og betaling af billetter refunderes ikke.

5.2 Et arrangement er aflyst såfremt det ikke afholdes. Aflysning meddeles hurtigst muligt til den enkelte kunde via den e-mail som kunden har oplyst, og aflysningen offentliggøres på Forbundets hjemmeside.

5.3 Såfremt kunden er berettiget til at få et beløb refunderet for billetkøb, skal kunden henvende sig til Forbundet.

6. Ansvarsbegrænsning og forcemajuere

6.1 Forbundets erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet. F.eks. er omkostningerne Forbundet uvedkommende, såfremt kunden har transport- og/eller hotelomkostninger ved at møde op til en kamp, som aflyses.

6.2 Forbundet er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

6.3 Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i disse Betingelser, er Forbundet ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, herunder afholdelse af arrangementer, hvis disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, og ligger udenfor Forbundets kontrol. Sådanne tilfælde omfatter men er ikke begrænset til:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, hændeligt uheld eller anden destruktion eller fare som gør stadion / arenaen uegnet til afholdelse af arrangementet, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ishockeyklubben, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

6.4 Ved køb af billetter efter den 7. maj 2020 accepterer kunden risikoen for, at coronavirus kan medføre, at arrangementer nødvendigvis må aflyses, og at kunden i så tilfælde alene har ret til kompensation eller refundering i henhold til disse Betingelser. Kunden kan ikke rejse yderligere i krav i denne anledning.

7. Tvister, lovvalg og værneting

7.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Forbundet ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.

7.2 Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

 

HANDELSBETINGELSER FOR KØB AF MERCHANDISE

Danmarks Ishockey Unions webshop drives af:

Danmarks Ishockey Union (herefter DIU)
CVR-nr. 35440828
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
shop@ishockey.dk

 

Indhold

1. Bestilling og betaling
2. Sådan køber du i DIU's webshop
3. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
4. Levering
5. Returnering
5.1 Varer undtaget for fortrydelsesretten
6. Ombytning
7. Reklamation
7.1 Farver på hjemmesiden
8. Persondata
9. Tvister, lovvalg og værneting

 

1. Bestilling og betaling

For at handle i DIU’s webshop skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

 

2. Sådan køber du i DIU's webshop

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”. Du kan frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Når du er klar til at bestille, klikker du på din kurv, klikker på ”Fortsæt til kassen” og følger herefter de tre skridt, hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., UNLIMITED-nr. og evt. leveringsadresse.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Godkend ordre”. Herefter bliver din ordre oprettet, og du bliver sendt videre til betalingssiden.

 

3. Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Vi tager forbehold for udsolgte varer samt system-og prisfejl, og der er først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en faktura fra os, der bekræfter dit køb.

 

4. Levering

Din pakke vil som udgangspunkt blive leveret med PostNord til den valgte leveringsadresse. Er det ikke muligt at levere pakken på adressen, bliver den afleveret på nærmeste posthus/pakkeshop. Der bliver adviseret om levering af pakken via den angivne e-mailadresse i bestillingen.

Der er en fast leveringsomkostning på 65 kr. for ordre under 1000 kr., der skal leveres inden for Danmarks grænser. Der leveres også til EU-lande samt Norge og Storbritannien – her vil leveringsomkostningerne dog være højere. Der leveres ikke til Grækenland, Malta, Cypern, Grønland, Færøerne og alle øvrige lande uden for EU.

Du vil modtage din ordre inden for 3-5 hverdage efter ordreafgivelsen. I sjældne tilfælde kan der forekomme en forlænget leveringstid.

Husk at tjekke din mappe med spam/uønsket mail, hvis ordrekvitteringen ikke dukker op efter bestilling af varer. Har du indtastet forkert mailadresse, vil du ikke modtage en ordrekvittering.

 

5. Returnering

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler merchandise i DIU’s webshop. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du skal inden udløbet af fortrydelsesfristen give os skriftlig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til Danmarks Ishockey Union på shop@ishockey.dk Alternativt kan du vælge at returnere dine varer inden for fortrydelsesfristen.

Returfragten er for egen regning. Varens salgspris returneres til din konto inden for 7 dage fra modtagelse af varen retur. Ved returnering af varer vedlægges information om fulde navn, faktura/ordre nummer inkl. bemærkning om, at pengene ønskes tilbage. Det er muligt at fortryde købet ved at nægte levering, enten ved overdragelse af varen til postvæsenet, eller ved returnering til returadressen.

Sørg for at pakke varen omhyggeligt. Det er dit ansvar, at varen er pakket forsvarligt og ikke bliver beskadiget under returneringen. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor også postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Bemærk venligst: Alle returnerede varer skal returneres i samme tilstand, som du modtog dem. Det vil sige, at varerne ikke må være beskadiget, beskidt eller brugt (til andet end at prøve dem på), og at alle prismærker og labels skal være intakte.

Obs: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

5.1 Varer undtaget for fortrydelsesretten

Der er ingen fortrydelsesret på varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg. (Vær opmærksom på at spillernummer kan variere fra samling til samling.) Det omfatter, men er ikke begrænset til, tøj, sko og genstande der påføres tryk eller broderi på kundens foranledning.

Du mister din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret.

 

6. Ombytning

Enhver vare byttes inden for 14 dage. Returfragten er for egen regning. DIU fremsender ombyttede varer fragtfrit. Ved ombytning vedlægges information om fulde navn, fakturanummer samt hvilke varer der ønskes ombyttet. Hvis DIU ikke har den ønskede vare på lager, tilbageføres varens salgspris inden for 7 dage fra modtagelse af varen. Varer ombyttes kun til varer af samme eller lavere salgspris. Ønskes ombytning af vare til en højere pris, afgives ny ordre.

 

7. Reklamation

Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du kan få pengene tilbage, hvis reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som muligt. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til shop@ishockey.dk. Når du reklamerer, bedes du så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er samt vedhæfte et billede af reklamationen. Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Husk, at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.

Obs: Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

7.1 Farver på hjemmesiden

Selvom vi har gjort alt for at få vist farverne nøjagtigt, kan vi ikke garantere, at din computers visning af farverne korrekt afspejler produktets farve. Farven på dine produkter kan derfor variere lidt fra disse billeder.

 

8. Persondata

For at kunne handle i DIU’s webshop skal du som minimum oplyse:

 

Navn

Adresse

E-mailadresse

Telefon/mobilnummer

 

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, medmindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til shop@ishockey.dk.

 

9. Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor DIU ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.

Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

 

Disse handelsbetingelser er ændret og gældende fra 15. november 2023 kl. 10:00